Home

Stichting Buurtbeheer en Ontwikkeling Zeeheldenkwartier combineert als sociale onderneming het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het verrichten van werkzaamheden ter verbetering van (wijk)leefbaarheid.

Een sociale onderneming kenmerkt zich door:

 – het hebben van een maatschappelijke missie

 – het zelfstandige status

 – het leveren van diensten/producten voor de markt 

 – het verdiende geld blijft binnen de onderneming

Voor meer informatie over het begrip Sociale Onderneming en de eisen rondom certificering, kijk op deze pagina.

Gecertificeerd:

BBOZ is een PSO 30+ ABW gecertificeerde ondernemingzoals omschreven in artikel 28a van de aanbestedingswet.

Dit betekent dat meer dan 30% van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kansarmen en/of arbeid beperkten).