Home

Stichting Buurtbeheer en Ontwikkeling Zeeheldenkwartier combineert als sociale onderneming het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het verrichten van werkzaamheden ter verbetering van (wijk)leefbaarheid.

BBOZ is een PSO 30+ onderneming. Klik hier voor meer informatie.