Buurtbeheer

Buurtbeheer

In opdracht van de gemeente Den Haag zorgen we voor het buurtbeheer in het Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt/Willemspark, Kortenbos en Centrum.

Dat gebeurt door het uitvoeren van de volgende taken:

 – integraal beheer Jennyplantsoen

 – integraal beheer Prins Hendrikplein

 – integraal beheer speelterreinen

 – integraal beheer Bosjes van Repelaer

 – schoonmaken van papier- en glasbakken

 – verwijderen van graffiti en aangeplakte posters

 – verwijderen van hondenpoep

 – verwijderen onkruid

 – beheer kinderboerderij ’t Beestenspul