Samenwerking

 

Wij werken samen met verschillende organisaties en bedrijven.

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 


Bouwbedrijf HABO GWW

Onze medewerkers kunnen daar werkervaring opdoen in een commerciële productie-omgeving en doorstromen naar een betaalde baan.

 


Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag

 – Het opdoen van werkervaring middels een werkfit en/of werkontwikkeltraject van 3 – 6 maanden, waardoor een betere kans op betaald werk ontstaat. 

 – Mensen met een bijstandsuitkering die (nog) geen kans maken op betaald werk en die ook niet meedoen aan een participatietraject, worden door de gemeente verplicht om iets terug te doen voor hun uitkering. Via de pilot Participatietrajecten kunnen ze bij ons zinvol werk uitvoeren.
Bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt doen bij ons werkervaring op, zodat ze meer kans maken op betaald werk.

 


Reclassering

Mensen met een werkstraf kunnen bij ons zinvol werk uitvoeren.