Samenwerking

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende organisaties en bedrijven.


Bouwbedrijf HABO GWW
Onze medewerkers kunnen daar werkervaring opdoen in een commerciële productie-omgeving en doorstromen naar een betaalde baan.


Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag
Mensen met een bijstandsuitkering die (nog) geen kans maken op betaald werk en die ook niet meedoen aan een participatietraject, worden door de gemeente verplicht om iets terug te doen voor hun uitkering. Via de pilot Participatietrajecten kunnen ze bij ons zinvol werk uitvoeren.
Bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt doen bij ons werkervaring op, zodat ze meer kans maken op betaald werk.


Reclassering
Mensen met een taakstraf kunnen bij ons zinvol werk uitvoeren.

Contactgegevens: Roggeveenstraat 191 2518 TN Den Haag telefoon: 070 – 361 59 90 e-mail: via het contactformulier